Nacházíte se: UniMark » Grafické studio / UniGraf » Corporate identity - Logotypy

Corporate identity - Logotypy

Corporate Identity

Výraz Corporate Identity se v grafice užívá v souvislosti s designem firmy. Ve skutečnosti však firemní design (Corporate Design) je pouze jedna část tvořící Corporate Identity.

Už z názvu logicky vyplývá, že se jedná o firemní identitu, tedy o všechno to, co vás od druhých odlišuje.

Corporate Identity tedy neznamená pouhou změnu firemního designu. Corporate Identity je tvořena z několika nástrojů, který vzájemným působením vytváří ucelený obraz o podniku.
Tři základní nástroje Corporate Identity jsou Corporate Behaviour, neboli korporační chování, dále Corporate Design, který Vám ve skutečnosti nabízíme a Corporate Communications, což jsou veškeré komunikační prostředky firmy jako reklama, public relations, podpora prodeje atd.

Corporate Design nebo také jednotný vizuální styl, je v první řadě tvořen Corporate Design Manuálem, který určuje vizuální prvky firmy a jejich užití. Sem patří logo, firemní barvy a použití v tištěných i digitálních materiálech. Jednotný vizuální styl je to, co firmu odlišuje od druhých a způsob, jakým dokáže potenciální či stávající zákazník firmu jednoduše identifikovat.

Jednotlivé nástroje firemní identity tvoří mezi sebou vztahy. To jak budeme užívat firemní logo, jaké barvy se budou kde objevovat a jakým způsobem zapojíme do tohoto procesu zaměstnance, a jak tito zaměstnanci pocítí jednotu i uvnitř firmy, to vše následně tvoří celou identitu, a tím pak image, která působí opět nejen na okolí firmy, ale také uvnitř na zaměstnance a všechny, kteří mají s firmou styk.

Je dobré si uvědomit, jak důležitý je tedy Corporate Design, protože Corporate Design je prvním krokem k úspěšnému vytvoření ucelené firemní identity.

Logotyp

Firemní značka by měla být čitelná, jednoduchá a musí originálně vystihovat vizuální zkratku firmy. Firemní značka je základ Corporate Designu, která jako první sděluje zákazníkovi, partnerovi, o jakou firmu či produkt jde. Dobré logo je moderní a přitom nadčasové. Při navrhování loga se musí pamatovat na snadnou a bezproblémovou reprodukovatelnost a čitelnosti i při zmenšení. Logo je pouze jedním z dílků mozaiky, ačkoli pro prezentování a zapamatování si daného subjektu tím nejdůležitějším.

Nabízíme Vám

Navrhneme Vám Vaše logo, zpracujeme Corporate Identity včetně popisu firemních standard (logotyp, firemní písmo a design) podrobně popsaných v grafickém manuálu, který je vodítkem pro všechny Vaše budoucí prezentace v jakémkoli reklamním médiu. Pro opravdu účinnou konstruktivní komunikaci je nutné zachovávat přesně vše, co je v manuálu kodifikováno. 

Nemám účet, chci se zaregistrovat.