Nacházíte se: UniMark » Tiskárna / UniPrint » Technické informace » Příprava podkladů

Příprava podkladů

Vítáme Vás na straně, která Vám má poradit při tvorbě dat posílaných na naše pracoviště.

Rozdílně připravujeme data pro velkoformátový tisk a ofsetový tisk, proto níže naleznete odkazy na dva rozdílné (avšak podobné) manuály pro správnou přípravu podkladů a eliminaci tiskových chyb.

Příprava podkladů pro CTP (ofsetový tisk)

Vytvoření bezpečného PDF dokumentu je možné v principu dvěma způsoby:

V obou případech se vytváří postscriptový soubor.

 • Vytvoříme klasický poscriptový soubor, který potom předistilujeme Acrobat Distillerem.
 • Použijeme Distiler jako tiskárnu přímo z grafické aplikace. (InDesign, QuarkPress) postscript se tvoří virtuálně a po distilaci se automaticky odstraní)

Nikdy nepoužíváme export do PDF, i když to aplikace umožňuje.

Při tvorbě poscriptového souboru použitelného pro prepress bychom měli:

 • Použít správný postscriptový ovladač, nejlépe od firmy Adobe.(volně ke stažení na http://www.adobe.com)
 • True Type vždy zavádět jako písmo.
 • PostScript Level nejvyší verze (PostScript Level 3)
 • Fonty nejlépe Type 1 nebo Open Type. Používejte příslušné řezy písma, nevytvářejte je elektronicky v aplikaci.
 • PostScript Printer Definition: (definice tiskové periferie) Pro CTP a hlavně archovou montáž je nejlépe používat obecný Acrobat Distiller PPD.
 • Správa Barev: Vždy disabled. (nesmí dojít k převodům barev)
 • Rozlišení: Volte obecně 2540 dpi. (konkrétní rozlišení bude doplněno na ripu)
 • Všechna grafická data ještě před zlomem převádět do barvového prostoru CMYK, který je popsán v normách ISO 12647-2/3 pomocí s ním spojených ICC profilů
 • Barvové prostory: CMYK, Greyscale, Black&white (pérovky). Nepoužívat data v jiných prostorech např. RGB (slouží ke zobrazení na monitoru)
 • Formáty dat: Bitmapy jako TIFF a EPS. Pro ofsetový tisk se vyžaduje rozlišení 300 dpi. (u EPS formátu pozor na převodní funkce, které mají opodstatnění pouze u duplexu). U JPEG formátu pozor na kvalitu obrazu. Nevkládat do zlomových aplikací data např. cdr, ai, fh i když to aplikace umožňuje. Při exportech z Corelu a Ilustrátoru do EPS doporučujeme převádět písma do křivek.
 • Pozor na průhlednosti a stíny, zejména z Indd. Musí být převedeny do bitmapového ekvivalentu (tzv. sloučení průhledností) v dostatečné kvalitě, nejlépe vysoké rozlišení.
 • Přímé barvy: Pantone barva musí být vždy identifikována jako přímá a musí mít definovány i své CMYK ekvivalenty. Správný název je ve tvaru Pantone xxx X, kdy xxx je číslo barvy a X označuje materiál na který se bude tisknout. V kompozitním PDF nelze jednoznačně určit, zda má být přímá barva rozseparovaná do CMYK nebo použita jako pátá atd. Proto musí být specifikovaná v objednávce.
 • Složení černé CMYK barvy je dobré nastavovat na hodnoty: C:64, M:55, Y:53, K:100. Tak se dosáhne sytě černé.
 • Přesahy: Dbát na to aby velikost media byla nejméně o 8 mm na každé straně větší než velikost čisté stránky 3 mm pro spadavku a 5 mm pro tiskové značky).
 • Pro archovou montáž platí, že orientace stránky vždy na výšku, stránka musí být na tiskovém formátu vycentrovaná v obou osách, (na střed). Názvy souborů se musí shodovat s čísly stránek. Data musí být v kompozitním tvaru.
 • V názvech souborů používejte pouze písmen základní abecedy (bez akcentů), číslice, místo mezer podtržítka. Jakmile se totiž v názvech objeví čeština tak to nemusí vždy dopadnout dobře.

Zde najdete nastavení do Adobe AcrobatDistilleru 5 a 6, které je optimalizované pro vytváření dokumentu PDF/X-1a.
To po rozbalení přetáhnete do složky Settings v Acrobat Distilleru. Pokud se při použití tohoto nastavení PDF soubor nevytvoří, udělali jste někde chybu a je třeba si projít grafická data nebo nastavení postscriptu.

Při předávání zakázky doporučujeme jasně specifikovat požadavky na zpracování dat v objednávce zakázky, která by měla obsahovat:

 • Způsoby uložení a názvy souborů
 • Reprodukce (požadavek na frekvenci rastru aj.)
 • Geometrii stránky (velikost formátu aj.)
 • Maketu (nejlépe 1:1)
 • Barevnost (CMYK, PANTONE, aj.)
 • Rozlišení (upozornit na bitmapy s nízkým rozlišením, např z webu)
 • Přetisky (zda jsou nastaveny nebo mají být nastaveny na ripu)
 • Duplexy (identifikace jejich přítomnosti kvůli převodním funkcím)
 • Separace (zda jde o kompozitní nebo separovaný typ Pdf)

Tento text vychází z publikace PostScript a PDF, kterou vydala Grafie CZ a kterou Vám vřele doporučujeme, protože takřka vyčerpávajícím způsobem popisuje snad všechna úskalí tvorby PostScriptu a PDF. Možnost objednání publikace a použitá nastavení Distilleru najdete na www.grafieacademy.cz

Soubory ke stažení

Příprava podkladů pro velkoformátový tisk

Rastrová a vektorová data

 • připravujte ve formátu tiskové PDF - profil Fogra 39
 • vždy ve výstupu CMYK
 • soubory PDF doporučujeme vytvářet přímo v aplikaci Adobe Distiller z Postscriptu. Nedoporučujeme vytvářet PDF soubory rovnou prostřednictvím jednotlivých aplikací, které tuto možnost nabízí. Následně mohou vznikat problémy při dalším zpracování.
 • vzorkování obrázků na 150dpi (min. 100dpi)
 • velikost 1:1 (v případě 1:2 musí obrázky být vzorkovány na 300dpi, atd.)
 • doporučujeme spad 5mm + ořezové značky
 • písma převádějte vždy na křivky
 • průhlednosti musí být sloučeny - pokud nejsou sloučeny, mohou vzniknout výrazné tiskové problémy, za které v tomto případě neručíme!
 • složení černé CMYK barvy doporučujeme ve složení C:64, M:55, Y:53, K:100. Tak se dosáhne sytě černé
Upozorňujeme, že pokud nebudou tisková data připravena dle našeho návodu, neručíme za kvalitu a bezchybnost tisku!
Nemám účet, chci se zaregistrovat.